Uzatvorená komunikácia v mestskej časti Zákysučie - Uhliská

Upozorňujeme občanov mestskej časti Zákysučie - časť „Uhliská“, že dňa 16.6.2020 (utorok) sa začne s výkopovými prácami na kanalizácii od rodinného domu č. 1204 (p. Malíkovej) smerom nadol. Žiadame týmto občanov aby si zariadili svoje povinnosti a potreby tak, aby počas pracovného času nebola na ulici narušená stavebná činnosť.  Autá si je potrebné odstaviť mimo danej cestnej komunikácie.