Upozornenie pre občanov - opatrenia proti šírenu koronavíru

Z dôvodu preventívnych opatrení proti šíreniu koronavírusu s okamžitou platnosťou platí zákaz využívania detských ihrísk v meste Krásno nad Kysucou. Pohyb na nich bude monitorovaný Mestskou políciou.

Taktiež je zakázaný vstup na mestský cintorín (mimo smútočných obradov).

Až do odvolania sa môžu na pohreboch zúčastniť výlučne len blízke osoby, resp. najbližší príbuzní. Pre ostatných smútočných hostí odporúčame aby sa pohrebov nezúčastňovali. Dodržujte prosím vzájomné odstupy medzi osobami, ktoré nie sú z jednej domácnosti, na vzdialenosť aspoň 1,5 metra. Minimalizujte priamy kontakt medzi účastníkmi pohrebu vo forme podávania rúk, vzájomného objímania a podobne.

Žiadame všetkých občanov nášho mesta, aby k týmto výzvam pristupovali zodpovedne. Svojou prípadnou ľahkovážnosťou a nerešpektovaním odporúčaní ohrozujeme seba, svojich blízkych, deti a ďalších spoluobčanov.