Smútočné oznámenie - Ladislav Bakala

So zármutkom oznamujeme, že dňa 30. januára 2020 vo veku 79 rokov zomrel náš spoluobčan pán Ladislav Bakala, ktorý bol dlhé roky členom Dobrovoľného hasičského zboru v našom meste.

Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční dňa 3. februára 2020 o 14:00 hod. v kostole sv. Ondreja a na mestskom cintoríne v Krásne nad Kysucou.

Vedenie mesta a členovia DHZ Krásno nad Kysucou vyjadrujú úprimnú sústrasť pozostalým i celej rodine.

Česť jeho pamiatke!

Ladislav Bakala