Seniori prežili pekné popoludnie

V stredu 29. januára 2020 sa uskutočnilo milé stretnutie so seniormi, ktorí v poslednom štvrťroku minulého roka oslávili svoje narodeniny.

Pred slávnostným obedom sa našim spoluobčanom prihovoril primátor mesta Ing. Jozef Grapa. „Dovoľte mi, aby som vyjadril úprimnú radosť z toho, že ste prijali naše pozvanie a prišli na toto podujatie, ktoré organizuje mesto Krásno nad Kysucou na Vašu počesť a úctu k Vášmu veku a životnému dielu“, povedal primátor.

Počas spoločného stretnutia ich primátor oboznámil s plánmi mesta. „Chceme postaviť nové ihriská, dobudovať kanalizáciu, následne asfaltovať cesty, zahájime výstavbu chodníka k hokejovému štadiónu, začneme s rekonštrukciou Domu s opatrovateľskou službou a zberného dvora, pripravujeme vodný svet pre deti a najviac ma teší projekt kalvárie s vyhliadkovou vežou“, dodal Jozef Grapa.

Nechýbala ani srdečná gratulácia od primátora mesta a s čašou vína im poprial najmä pevné zdravie, lebo je tým najvzácnejším darom v živote človeka, šťastie a lásku. Jubilanti boli obdarovaní pri príležitosti svojho sviatku malou pozornosťou - plátenou ekologickou taškou a termo hrnček.

Nie zbytočne zaznelo medzi davom oslávencov: „Ticho už prichádza náš obľúbený primátor“.

Jubilanti mali možnosť sa porozprávať, zaspomínať na chvíle dobré i tie horšie v živote, stretli sa s priateľmi a známymi, s ktorými sa dávno nevideli.

O kultúrny program sa postarala domáca folklórna skupina Vrabčiar a mladí heligonkári. Veríme, že svojimi piesňami potešili srdcia našich jubilantov.

Múdrosť a skúsenosti seniorov nič nenahradí a ich pohľad na rozvoj mesta je uvážlivý a múdry.

Ľudská jeseň môže nájsť svoju novú jar už len v deťoch a vnúčatkách.

Galéria k článku