Preventívne opatrenia mesta proti šíreniu koronavírusu

Dňa 12.10.2020 v ranných hodinách zvolal primátor Ing. Jozef Grapa zasadnutie krízového štábu Mesta Krásno nad Kysucou, na ktorom boli prijaté nasledujúce opatrenia:

Mestský úrad  Krásno nad Kysucou prijíma preventívne opatrenia od 13.10.2020:

 • mestský úrad pracuje za sprísnených opatrení v súvislosti s ochorením  Covid-19,
 • meranie telesnej teploty všetkým osobám, ktoré vstupujú do budovy úradu,
 • povinnosť nosiť rúško v priestoroch úradu (platí aj pre zamestnancov a návštevníkov úradu)
 • dodržiavať bezpečnostné rozostupy počas čakania na vybavenie agendy,
 • pravidelné dezinfikovať ruky,
 • pracovisko prvého kontaktu bude pracovať v obmedzenom režime, vstup bude koordinovať pracovníčka, kde bude vpúšťať po dvoch klientov na 15 m2 - 1 klient,
 • prijímať podania elektronicky, emailom a tie, ktoré nie je možné podať týmto spôsobom sa preberú na podateľni a tým zamedziť pohybu osôb po úrade,
 • určuje nestránkové dni utorok a štvrtok,
 • od 14.10.2020 do dovolania budú v Obradnej miestnosti mesta povolené svadobné obrady v maximálnom počte 4 osoby a to mladomanželia a svedkovia bez sprievodného programu,

Mestská knižnica

 • bude fungovať  za prísnych hygienických opatrení a  max. sa budú v knižnici zdržiavať 2 osoby, ktoré budú dodržiavať všetky hygienické nariadenia Covid-19,
 • knižnica bude otvorená utorok a štvrtok.

Športoviská

 • všetky športoviská, ktoré sú v pôsobnosti mesta Krásno and Kysucou budú uzatvorené až do odvolania krízového štábu.

Školstvo:

 • Materská škola bude naďalej otvorená,
 • Základná škola 1. aj 2. stupeň pokračuje vo výučbe,  počas vyučovania je povinné nosiť rúška aj na 1. stupni,
 • ruší sa prevádzka telocviční, CVČ, výletov a exkurzií a iných aktivít,
 • v  ZUŠ – skupinové vyučovanie zakázané.

Mestská polícia:

 • bude pracovať v štandardnom režime a dohliadať na dodržiavanie zákazov a nariadení vydaných vládou SR.

Ako znížiť riziko ochorenia koronavírusom

 • Umývajte si ruky mydlom a vodou alebo prostriedkom na báze alkoholu
 • Zakrývajte si nos a ústa, keď kašlete a kýchate vreckovkou, alebo ohnutým lakťom
 • Vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky nádchy alebo chrípky

Mesto Krásno nad Kysucu bude naďalej situáciu monitorovať, aktualizovať informácie a prijímať potrebné opatrenia. Zároveň vyzývame obyvateľov, aby  dbali na odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR.

Dôležité kontakty

 • ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA, tel.číslo: +421 917 222 682
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline: +421 905 342 812
 • Národné centrum zdravotníckych informácií, infolinka: 0800 221 234
 • email: novykoronavirus@uvzsr.sk