Pozvánka na extrémny prekážkový beh GORALMAN 2020

Mesto Krásno nad Kysucou v spolupráci s Atletickým klubom Tatran Krásno nad Kysucou, športovým klubom polície Čadca a občianským združením GORALIA Vás srdečne pozývajú na jedinečný extrémny prekážkový beh GORALMAN 2020.

Ak chcete spoznať svoj limit, vyskúšať si najnáročnejšie a najoriginálnejšie prekážky v Slovenskej republike, neváhajte a príďte v sobotu 26. septembra 2020 do mesta Krásno nad Kysucou!

GORALMAN - SUPER

 • cca 10 km, cca 30 prekážok
 • hromadný štart - vlny po 100 pretekároch
 • 1. vlna - prednostne elitní pretekári - s výkonom na 10 km cesta -   muži do 45 minút, ženy do 50 minút
 • štartovné 20 euro  - prihlásení pretekári do 22.9. 2020 - aj s tričkom
 • štartovné 25 euro - prihlásení po 22.9. 2020, prípadne registrovaní na mieste - negarantujeme už tričko

GORALMAN - NINJA - SPRINT

 • okolo 150m 1 km, okolo 20 náročných prekážok
 • štart intervalový, jednotlivo alebo po dvojiciach,
 • štartovné 5 euro - bez trička

Kategórie:

 • juniori do 19 rokov, muži do 40 rokov, muži do 50 rokov, muži nad 50 rokov
 • juniorky, ženy do 40 rokov, ženy nad 50 rokov
 • detské kategórie v rámci detského behu

Termín: 26.09.2020, štart ELITNEJ VLNY o 12.00 hod. - hromadný
Štart a cieľ: Námestie pred kultúrnym domom v Krásne nad Kysucou
Registrácia pretekárov:  26.9. 2020 od 09:00 hod. do 11.00 hod.  v priestoroch štartu a cieľa
Prehliadka trate a výklad trate: 26.9. 2020 o 11.00 hod.
Ukážka prekážok s možnosťou vyskúšania:  25.9.2020 od 15:00  do 18:00 hod. a 26.9. 2020 od 8:00 do  10:30 hod.
Vyhodnotenie: o 15.00 hod., resp. 30 minút po dobehnutí posledného pretekára
Vekové obmedzenie: určené pre adrenalinových športovcov od 15 rokov, v prípade pretekárov mladších ako 18 rokov je potrebný súhlas zákonného zástupcu.
Ceny: každý pretekár dostane športovú čelenku alebo športové tričko s logom podujatia, účastnícku medailu a certifikát o absolvovaní.
Výbava: bežecká obuv a oblečenie, doporučujeme aj rukavice a kompletné náhradné oblečenie


Registrácia na preteky

Prihlášku s údajmi - meno, rok narodenia, klub zašlite emailom na info@goralmarathon.com

Štartovné:

 • 15 euro - bez trička alebo 20 euro s tričkom - pri registrácii  a uhradenej platbe do registrácií do 22.9.2020
 • 25 euro pri registrácii a uhradenej platbe po 22.9.2020 alebo na mieste - bez  trička
 • 5 euro - pretek SPRINT - NINJA

Platby cez účet:

Číslo účtu:51991713 /0900 - platby SR
IBAN: SK7009000000000051991713  – platby z EU
BIC/SWIFT - GIBASKBX
Variabilný symbol: dátum narodenia  v tvare DDMMRRRR   
do poznámky uviesť meno pretekára a Goralman
Banka: SLSP a.s.pobočka Čadca
Vlastník účtu: Športový klub polície Čadca

ZĽAVY: v prípade skupinovej registrácie má skupina za každých 10 zaregistrovaných členov 1 registráciu zdarma, je však potrebné upovedomiť o tejto skutočnosti  emailom organizátora: info@goralmarathon.com. Zľava neplatí pre akciu.  

Počet štartujúcich je limitovaný preto je potrebné registrovať sa čo najskôr. LIMIT 200 pretekárov, z toho 100 vyčlenené ozbrojené a záchranné služby a 100 pre verejnosť!

V štartovnom balíčku pretekárov je aj tričko, resp.  čelenka s logom podujatia, účastnícka medaila, certifikát o absolvovaní, štartovné číslo, príp. číp, občerstvenie, obed  a organizačné zabezpečenie.

Zodpovednosť za následky: Každý pretekár štartuje na vlastné nebezpečenstvo a podpisuje reverz o zodpovednosti.  Organizátor nezodpovedá za prípadné zranenia a škody. Trať a prekážky budú stavané tak, aby sa minimalizovala možnosť zranenia a bude bezpečnejšia ako na podujatiach typu SPARTAN, prekážky však budú náročnejšie.

Na podujatí je potrebné dodržiavať hygienické opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky!

Organizátori:
Športový klub polície Čadca, AK Krásno nad Kysucou,  mesto Krásno nad Kysucou,  občianské združenie GORALIA.

Spoluorganizátor:
Mestský podnik Krásno nad Kysucou, Okresné riaditeľstvo hasičského zboru v Čadci, Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Čadci, Horská záchranná služba Kysuce, 5. pluk špeciálneho určenia Žilina, Okresný úrad Čadca.

Bližšie informácie nájdete na http://www.goralmarathon.com

Goralman 2020 Krásno nad Kysucou