Pozastavenie doručovania rozhodnutí

Vzhľadom k tomu, že dostávame veľa telefonátov od občanov ohľadom doručovania rozhodnutí o vyrubení dane z nehnuteľnosti a poplatkov za komunálny odpad, mesto Krásno nad Kysucou chce touto cestou informovať občanov, že primátor mesta rozhodol o pozastavení doručovania rozhodnutí do 1.6.2020.

Týmto opatrením chceme zabrániť šíreniu koronavírusu, vzhľadom k tomu, že doručenky si musia priamo prevziať platitelia daní a tak ich nechceme vystaviť možnej nákaze.