Poďme sa zahrať na nové ihrisko v Zákysučí

Náklady na preventívne opatrenia v rámci Covid – 19 mesto Krásno nad Kysucou stoja nemalé finančné prostriedky. Nákup dezinfekcie, ochranných pomôcok, či náklady na celoplošné testovanie 1. a 2. kola, ktoré predstavujú niekoľko desiatok tisíc eur nám ešte neboli refundované.

V meste sa však život nemôže zastaviť. Počas pandémie sme zrealizovali menšie i väčšie investičné akcie – výstavba vyhliadkovej veže, kalvárie, chodníka k MM aréne, autobusové zastávky a pokračujeme i v týchto dňoch. “ Veľa vecí sa nám podarilo uhradiť vďaka dobrému hospodáreniu mesta z minulých rokov, ale i novým projektom, ktoré prispeli jednotlivými programami z ministerstiev SR alebo z fondov EÚ. Najnovším projektom je detské ihrisko na sídlisku Zákysučie, ktoré je síce najmladšie, ale počtom bytových domov už prerástlo aj tie staršie. Stojí tu dvanásť bytových a niekoľko stoviek rodiných domov. Vďaka podpore z Úradu vlády SR sme uspeli s projektom “Detské ihrisko – správny smer k rozvoju zdravia”. Pôvodné ihrisko, ktoré bolo zrekonštruované, predtým slúžilo v inej mestskej časti, už doslúžilo” povedal Jozef Grapa.

Práve tu, na rovnakom mieste vyrástlo nové, moderné ihrisko s viacerými hracími prvkami - pieskovisko, preliezací tunel stonožka, dvojmiestna reťazová hojdačka, preklápacia a hojdačka na pružine, detský kolotoč a obľúbený domček so šýkľavkou. Použitý material  hracích prvkov je kvalitný a odolný voči poveternostným vplyvom. Na základe výzvy z Úradu vlády Slovenskej republiky sme získali na ihrisko finančné prostriedky vo výške 8 000 € a mesto dofinancovalo 2 628 € zo svojho rozpočtu.

Po niekoľkotýždňovej existencii nového ihriska sa ukazuje, že to bola dobrá investícia, o čom svedčí jeho návštevnosť. “Potešil ma prístup rodičov, ktorí tu bývajú a ich poďakovanie za výstavbu ihriska, čo ma zaväzuje k tomu, že ešte v tomto roku, ak to stihneme, alebo na budúcu jar upravíme okolie ihriska a umiestnime lavičky na oddych pre dozerajúcich rodičov. Vážim si vždy, keď ľudia vedia poďakovať a nie len hľadať chyby, prípadne závidieť, prečo to je tam a nie tu. V budúcom roku plánujeme postaviť ešte jedno moderné ihrisko v niektorej mestskej časti. Viem, že ihrisko nemôže byť pri každom bytovom dome, na každej ulici, ale snažíme sa ich rozmiestniť tak, aby nebola medzi nimi príliš veľká vzdialenosť a boli dostupné pre všetky deti v našom meste”, uviedol primátor.

Galéria k článku