Od štvrtku sa bohoslužby slávia súkromne

Od zajtra - 15. októbra 2020 až do odvolania bude na Slovensku platiť všeobecný zákaz verejných podujatí, ktorý sa týka aj bohoslužieb. Slovenskí biskupi urobili všetko, čo sa dalo, aby zostala zachovaná aspoň minimálna možnosť verejného slávenia. Štátni predstavitelia však napriek tomu trvajú na úplnom plošnom zákaze, jedine s výnimkou krstov, sobášov a pohrebov.

Od zajtra teda od štvrtku bohoslužby sa slávia súkromne, bez účasti veriacich.

Nedeľnú sv. omšu budeme prenášať cez internet. Presnú hodinu i odkaz na možnosť sledovania sv. omše uverejníme vo farských oznamoch prostredníctvom aplikácie.

Vysluhovanie sviatosti krstu i pohrebných obradov si treba dohodnúť na farskom úrade individuálne. Podobne i čo sa týka sviatostného zaopatrovania v blízkosti  smrti je treba nahlásiť na farskom úrade individuálne.