Obnovenie vyučovania v ZUŠ vo výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy oznamuje, že od pondelka 15.6.2020 obnovuje vyučovanie aj vo výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore. Vyučovanie bude prebiehať v obvyklom čase.

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v Základnej umeleckej školy v Krásne nad Kysucou do konca školského roka 2019/2020 sú sprístupnené na webovom sídle školy https://zusknk.edupage.org/