Nástup detí do Základnej školy

Vážení rodičia,
na webstránke Základnej školy - https://zsknk.edupage.org po prihlásení sa na EduPage, majú rodičia žiakov 1. – 5. ročníka možnosť do 25. 5. 2020 potvrdiť záujem o nástup svojho dieťaťa do školy 1. 6. 2020.