Mesto zakúpilo ochranné rúška pre najviac zraniteľných

Primátor mesta Krásno nad Kysucou Ing. Jozef Grapa, schválil nákup ochranných rúšok, ktoré budú priebežne bezplatne dostávať dôchodcovia a sociálne odkázané osoby. Termíny odovzdávania rúšok budú ešte upresnené a zverejnené prostredníctvom internetovej stránky mesta, mobilnej aplikácie a na sociálnych sieťach.

Odporúčame občanom mesta, aby sa pri pohybe mimo domova chránili pred koronavírusom ochrannými rúškami. Zároveň prosíme občanov, ktorí nemajú rúška aby používali rôzne šatky alebo bavlnené šály a prispeli tak k ochrane najmä zraniteľných skupín. Nie je žiadna hanba správať sa zodpovedne a myslieť na iných.

Zároveň upozorňujeme občanov, ktorí sa vrátili zo zahraničia do Slovenskej republiky (vrátane Rakúska, Poľska, Maďarska, Českej republiky), aby dodržiavali povinnosť izolácie v domácom prostredí (karanténa). Dodržiavať 14-dňovú karanténu majú povinnosť aj ľudia žijúci v spoločnej domácnosti s takýmito osobami. Automaticky musíte telefonicky kontaktovať svojho lekára a oznámiť mu, že ste prišli zo zahraničia. Lekár bude zisťovať aj to, kde sa budete počas dvojtýždňovej karantény nachádzať a vystaví Vám PN z dôvodu karantény pre COVID-19.

Žiadame preto rodiny, aby svojich rodinných príslušníkov vracajúcich sa zo zahraničia na túto skutočnosť upozornili.

Nedodržianie karantény je porušením predmetného ustanovenia a rovnako je to priestupok na úseku verejného zdravotníctva – hrozí pokuta až do výšky 1 659 eur.

Osoby, ktoré nedodržujú karanténu môžete nahlasovať na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci: Tel.: 041/4302611, Mobil: 0919 453 567, 0919 453 544

Nosenie ochranného rúška