Mesto začalo s opravou miestnych komunikácií

Aj keď v súčasnosti prežívame ťažké obdobie a maximálne úsilie venujeme opatreniam na zabránenie šírenia epidémie, nemôžeme úplne zastaviť život v našom meste. Vlani sme začali s veľmi náročnou a zložitou investíciou „Odkanalizovanie Stredných Kysúc“.  Táto stavba sa dotkla veľkej časti našich obyvateľov, okrem sídlisk a starého mesta, kde kanalizácia a vodovod boli vybudované už v minulosti. Aj tento rok pokračuje ukladaním kanalizácie do ďalších ulíc tak, aby sme koncom roka mali uložené potrubia vo všetkých uliciach, ktoré zahrňoval tento projekt. Podľa vyjadrenia primátora Jozefa Grapu je mnoho energie zamestnancov mesta venovanej súčasnej situácii, ale napriek tomu mesto začalo s viacerými opravami cestných komunikácií.

"Už vlani som dal sľub občanom, že kde to situácia bude umožňovať začneme ulice opravovať a dávať do lepšieho stavu ako boli ešte pred kanalizáciou. Som si vedomý, že sľuby sa majú plniť a aj  preto napriek súčasnej situácii sme začali asfaltovať ulice, kde bola kanalizácia uložená v minulom roku a po technickej stránke  sme s dodávateľom  a investorom stavby odsúhlasili, že už všetky práce a jednotlivé prípojky sú zrealizované, rozkopané  ulice po zime dostatočne upadnuté a zhutnené a môžeme celoplošne asfaltovať.

V najbližších dňoch by malo byť z väčšej časti dokončené asfaltovanie v mestskej časti Blažkov, kde bola kanalizácia položená v minulom roku a postupne budeme pokračovať do ďalších mestských častí. Chcem poďakovať všetkým občanom, ktorých sa táto stavba dotkla za trpezlivosť a pochopenie, že aj keď sa im komfort bývania na určitú dobu zhoršil toto pretrpeli a teraz postupne sa bude vracať život nielen do koľají pred začiatkom kanalizácie ale myslím, že komunikácie budú ešte v lepšom stave ako predtým, preto mesto vyčlenilo aj v tejto ťažkej situácii dostatok prostriedkov aby sme jednotlivé ulice nielen opravovali ale urobili celoplošnú kobercovú úpravu všetkých ciest.

Chcem poprosiť tých, ktorých sa bude výstavba týkať  v tomto roku, aby mali tiež pochopenie a sľubujem, že v tomto a budúcom roku budú všetky ulice po kanalizácii zrekonštruované do takého stavu ako sú miestne komunikácie na snímkach, ktoré práve pozeráte. Ešte raz veľmi pekne ďakujem za pomoc a pochopenie." uviedol primátor mesta Ing. Jozef Grapa.

Galéria k článku