Krízový štáb mesta prijal kvôli koronavírusu opatrenia

Dňa 10.03.2020 v súvislosti s rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva SR, zvolal primátor Mesta Krásno nad Kysucou, Ing. Jozef Grapa, krízový štáb. Prioritne sa riešilo upozornenie občanov a širokej verejnosti, aby nepodliehali panike a aby zároveň nebrali tieto informácie na ľahkú váhu aj napriek tomu, že v našom regióne sa zatiaľ nepotvrdili žiadne prípady nakazenia koronavírusom.

Mesto Krásno nad Kysucou prijíma až do odvolania nasledujúce preventívne opatrenia:

 • obmedzenie organizácie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí,
 • právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom na území mesta obmedziť hromadné podujatia,
 • zákaz návštev v Zariadení opatrovateľskej služby,
 • v súvislosti so šírením koronavírusu, zamestnanci mesta príjmu adekvátne opatrenia na zamedzenie rozširovania nákazy,
 • podania smerujúce na vybavenie agendy pracovníkmi mestského úradu treba posielať len elektronicky (tie, ktoré nie je možné podať týmto spôsobom, sa odovzdajú na podateľni,     a tým sa zamedzí pohyb osôb v priestoroch mestského úradu),
 • odporúčame obyvateľom mesta, aby sa správali zodpovedne, primerane k svojmu zdravotnému stavu, zvážili svoju účasť na podujatiach a v zariadeniach, kde je zvýšený výskyt osôb,
 • odporúčame zamestnávateľom informovať svojich zamestnancov, aby dodržiavali pri plnení pracovných úloh preventívne odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR uvedené na ich internetovej stránke,
 • zistiť, či neboli zamestnanci v krajinách, kde je výskyt koronavírusu a izolovať ich od širokej verejnosti,
 • odporúčať riaditeľom škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krásno nad Kysucou, sledovať zdravotný stav detí a pri podozrení na ochorenie postupovať podľa odporúčania príslušných orgánov a zabezpečiť dostatočné množstvo umývacích a dezinfekčných prostriedkov na ich efektívne používanie

Ako znížiť riziko ochorenia koronavírusom?

 • umývať ruky mydlom a teplou vodou, resp. prostriedkom na báze alkoholu,
 • zakrývajte si nos a ústa, keď kašlete a kýchate vreckovkou alebo ohnutým lakťom,
 • vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky nádchy alebo chrípky,
 • mäso a vajíčka dôkladne prevarte,
 • zabráňte nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami

Mesto Krásno nad Kysucou bude naďalej situáciu monitorovať, aktualizovať informácie a prijímať potrebné opatrenia. Zároveň vyzýva občanov, aby dbali na odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR.

Dôležité kontakty:

 • Úrad verejného zdravotníctva SR: +421 917 222 682
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline: +421 905 342 812
 • Národné centrum zdravotníckych informácií, infolinka: 0800 221 234
 • E-mail: novykoronavirus@uvzsr.sk

Prílohy na stiahnutie