Kalvária s Krížovou cestou bude slúžiť najmä veriacim

Cesta na Kalváriu je poslednou púťou Ježiša Krista pred jeho ukrižovaním a zmŕtvychvstaním. Vo výtvarnom umení chápeme kalváriu ako plastické alebo maľované znázornenie ukrižovania.

15. september - sviatok Sedembolestnej Panny Márie sa navždy vryje do dejín mesta Krásna nad Kysucou, kedy bola slávnostne vysvätená a otvorená dlhoočakávaná Kalvária s Krížovou cestou.

Kalvária sa budovala v ťažkých podmienkach, kde bol znemožnený prístup mechanizmov a materiál sa dopravoval len v malých množstvách a s veľkou námahou. Vďaka obetavým ľuďom sa podarilo upraviť a spevniť chodník tak, aby návštevníci mohli Kalváriu zdolať bez väčších prekážok a vystúpiť až k 14-temu zastaveniu.

Pred slávnostným otvorením Krížovej cesty sa prihovoril návštevníkom primátor mesta Jozef Grapa a poďakoval všetkým zainteresovaným, ktorí sa zapojili k výstavbe tohto unikátneho diela.

Pozvanie prijal aj starosta partnerskej obce Milowka Robert Pietka, s ktorým spoločne realizujeme viaceré projekty. Mesto Krásno nad Kysucou uskutočnilo výstavbu Kalvárie s Krížovou cestou v rámci projektu „Duchovné hodnoty nepoznajú hranice“. Na poľskej strane obec Milowka vytvorila informačné tabule, ktoré sú umiestené na najdôležitejších objektoch kultúrneho a prírodného dedičstva.

Zároveň sa primátor poďakoval autorovi a projektantovi plastík jednotlivých zastavení architektovi Stanislavovi Mikovčákovi a dekanovi farnosti Marianovi Vojtekovi. Na pamiatku im odovzdal ozdobné sviečky ako symbol pominuteľnosti. Preto by veriaci mali pamätať, že Krížová cesta je spôsob ako prežiť dôstojne svoj život na zemi.

Práve na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, odovzdal dekanovi farnosti primátor mesta sviecu v tvare srdca, ktoré bude biť pre všetkých občanov Krásna. Dôvod je jednoduchý, naša Nebeská Matka má veľké srdce. Vypočuje naše prosby, ťažkosti a oroduje za nás u svojho Syna.

Krížová cesta sa začala prvým zastavením, kde sa zhromaždili prítomní veriaci. Výnimočnú atmosféru, dôstojnosť a zároveň vážnosť navodila divadelná skupina spolku sv. Šebastiána, ktorá odohrala celú Krížovú cestu v dobových kostýmoch. Veriaci tak mohli hlbšie prežívať utrpenie Ježiša Krista.

Všetkých štrnásť zastavení je v náročnom ale zvládnuteľnom teréne, o čom svedčí návštevnosť i starších ľudí, ktorí už dávno dovŕšili vek sedemdesiatky. Mladé rodiny zdolali Krížovú cestu aj s malými ratolesťami. Unikát je v tom, že kalvária končí 14-tym zastavením – Pána Ježiša pochovávajú, ktoré sa nachádza neďaleko rozhľadne. My kresťania, veríme na vzkriesenie a rozhľadňa je akýmsi novým životom, ktorý nastane po smrti. Na zemi zostane naše telo a duša ide k Pánovi. Veľmi ma potešili ohlasy občanov mesta ale i návštevníkov z Čiech a Poľska, ktorí už navštívili niekoľko Kalvárii a vedia porovnať, resp. oceniť tú našu. Dúfam, že nová Kalvária bude útočiskom pre ľudí, kde môžu zložiť svoju starosť na Pána, vyžalovať sa a prosiť o pomoc, odpustenie, či odovzdať vďačnosť za radostné posolstvá ako je zdravie či iné požehnanie v rodine“, uviedol primátor Jozef Grapa.

Viac informácií o kalvárii nájdete na stránke https://kalvaria.mestokrasno.sk/

Galéria k článku