Farský oznam: Priamy prenos + Milión detí sa modlí ruženec

Priamy prenos sv. omše z nášho farského kostola sv. Ondreja, apoštola bude bývať v nedele o 10:00 hod. Odkaz na živé vysielanie bude zverejnený vždy v mobilnej aplikácii.

V týchto dňoch, keď sa po niekoľkých mesiacoch opäť v našich kostoloch muselo obmedziť slávenie verejných bohoslužieb, Vás pozývame zapojiť sa do modlitbovej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec za pokoj a mier vo svete. Prípravný tím, ktorý stojí za touto modlitbovou iniciatívou chce deťom predstaviť príbeh svätej Kataríny Labouré, ktorá v zjaveniach dostala od nebeskej Matky medailu. Po tom, čo Katarína dala vyraziť mariánske medaily podľa obrazu, ktorý videla v zjaveniach, prišla veľká epidémia. Jej spolusestry medaily rozdávali chorým a vzbudzovali v ľuďoch úctu k Panne Márii. Následne sa začali diať veľké počty uzdravení a aj preto dostala medaila prívlastok zázračná.

Každý, kto sa zapojí do modlitby ruženca 18. alebo 19. októbra a zaregistruje sa na webe www.miliondeti.sk, dostane jednu takú medailu. Ružencová kampaň je v tomto roku poznačená pandémiou koronavírusu a pripadla na ten istý deň, ako misijná nedeľa. Ruženec sa teda môžete s deťmi modliť v rodinách. Rovnako aj TV Lux bude vysielať modlitbu svätého ruženca s deťmi pred svätou omšou s tematikou misií.