Farské oznamy (CoV-19)

1. Sv. omše sa nemôžu konať verejne v termíne od 10.3.2020 do 23.3.2020. Veriacich pozývame k sledovaniu priamych prenosov sv. omší. Neúčasť na bohoslužbe v tomto prípade nezaväzuje pod ťažkým hriechom.

2. Priame prenosy sv. omší môžu veriaci sledovať cez vysielanie TV LUX:
PONDELOK – PIATOK – 7:00 h, 12:00 h, 19:00 h
SOBOTA – 7:00 h, 18:00 h
NEDEĽA 15. 3. 2020 – 10:30 h, 18:00 h
NEDEĽA 22. 3. 2020 – 10:00 h, 18:00 h
Pravidelná štvrtková adorácia bude vysielaná z kaplnky TV LUX v bežnom čase vo štvrtok o 20:20 h. Svätú omšu bude možné sledovať okrem TV vysielania aj online na stránke www.tvlux.sk, na facebooku TV LUX a tiež na youtubovom kanáli TV LUX.

Rádio LUMEN ponúka každodenné vysielanie sv. omše ráno o 08.30 h a večer o 18.00 h.

3. Adorácia v kostole nie je zakázaná. Preto kostol bude počas dňa otvorený od 9:00 do 16:00. Adoráciu možno zrealizovať vo forme osobnej modlitby pred Bohostánkom, ktorú si vykoná každý veriaci osobne počas súkromnej návštevy kostola.

4. Modlitba je v tomto čase obzvlášť potrebná a užitočná. Preto vyzývame všetkých našich veriacich, aby sa počas celého obdobia týchto prísnych opatrení, zjednotili v modlitbe posvätného ruženca každý večer o 20:00 h, najlepšie s celou svojou rodinou vo svojich príbytkoch, prípadne so zažatou hromničnou sviečkou. Ruženec sa modlime v spoločnom úmysle za čo najrýchlejšie zastavenie šírenia nákazy, za vyliečenie chorých a za Božiu pomoc pre lekárov i zdravotnícky personál.

5. Biskupi prosia veriacich: "Kto je zdravý, prijmite pozvanie k prísnemu pôstu a modlitbám počas nasledujúcich piatkov Pôstneho obdobia: urobme to podľa striktných pravidiel, ktoré zachovávame na Popolcovú stredu a Veľký Piatok. Obetujme tento pôst a naše modlitby za odvrátenie šírenia nákazy! A tiež za všetkých chorých, za zdravotníkov, a aj za tých, ktorí sa v spoločnosti starajú o zvládnutie náročnej situácie."

6. Pobožnosti krížovej cesty si vykonávajme individuálne. V tomto období hoci aj každý deň.

7. V tejto výnimočnej situácii buďme trpezliví, disciplinovaní a zodpovední. Mnohí budeme ukrátení o možnosť prijímať živého Ježiša Krista v Eucharistii, no nech nás toto mimoriadne prísne pôstne obdobie ešte viac posilní v predsavzatí a túžbe po častom prijímaní Božieho Tela a Krvi v čase, keď k tomu budeme mať všetky možnosti.