Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v regióne Stredné Kysuce

Stavebný ošiaľ pociťujeme v týchto dňoch v našom regióne na každom kroku. Tak je tomu aj v Krasne nad Kysucou a okolitých obciach. Práve tu prebiehajú práce na významnom ekologickom projekte.

Severoslovenské vodárne a kanalizície, a.s. Žilina zahájili v prvej polovici minulého roka významný projekt Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce. Zhotoviteľom stavby je Združenie “Stredné Kysuce : STRABAG-INPE-ARPROG“. Vedúci člen Združenia je spoločnosť STRABAG, Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s. r. o. Bratislava a členmi INPEK, s. r. o. Nitra a ARPROG, a. s. Poprad.

Stavebný dozor na stavbe na Základe uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí služieb vykonáva spoločnosť Amberg Engineering Slovakia, s. o. Bratislava. Predpokladané celkové výdavky : 56 062 tis. EUR z toho nenávratný finančný príspevok 43 870 tis. EUR.

Ako uviedol Ing. Miroslav Kundrík, generálny riaditeľ Sevak. a.s. Žilina, cieľom projektu je zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomerácii nad 2000 obyvateľov v zmysle záväzkov Slovenskej republiky voči Európskej únii a zvýšenie spoľahlivosti úpravy odobranej vody veľkokapacitných zdrojov povrchových vôd v záujme zvýšenia bezpečnosti dodávky pitnej vody verejnými vodovodmi. Základné ukazovatele projektu znamenajú rekonštrukciu a intenzifikáciu Čistiarne odpadových vôd v Krasne nad Kysucou, výstavbu kanalizačnej siete v aglomerácii Krásno nad Kysucou, ktorá zahŕňa mesto a obce Radôstka, Nová Bystrica, Stará Bystrica, Klubina, Zborov nad Bystricou, Oščadnica o celkovej dĺžke 123,46 km vrátane zaustení kanalizačných prípojok a dobudovanie vodovodnej siete v meste Krásno nad Kysucou a obciach Nová Bystrica, Stará Bystrica, Oščadnica o celkovej dĺžke 22,41 km vrátane zaústení vodovodných prípojok. Významný ekologický projekt prijali s nadšením všetci starostovia spomínaných obcí. A ako povedal Ing. Miroslav Kundrík, generálny riaditeľ Sevak, a.s. Žilina, projekt Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce pomôže nielen mestu Krasno nad Kysucou, zainteresovaným obciam, ale aj najbližšiemu okoliu. Práce podľa plánu majú byť dokončené v druhej polovici 2020.

Galéria k článku