Začiatok nového školského roka 2019/2020

V prvý školský deň počasie síce žiakom neprialo, ale začiatok školského roka v meste Krásno nad Kysucou bol napriek tomu veselý. Po dvoch mesiacoch prázdnin deti opäť zasadli do školských lavíc.

„Chcem všetkým žiakom popriať veľa energie, entuziazmu, chuť učiť sa a získavať nové poznatky a vedomosti. Zvlášť prváčikom a im rodičom prajem veľkú trpezlivosť a hladký prechod z materskej školy do roly žiaka. Osobitne vítam žiakov 5. ročníka, ktorí prišli z elokovaného pracoviska Kalinov, ktoré je súčasťou Základnej školy Mládežnícka. Chcem povzbudiť končiacich deviatakov, aby im vyšiel posledný rok školskej dochádzky a prajem veľa šťastia pri výbere strednej školy.

Začiatok septembra je finančne náročný najmä pre rodičov prváčikov. Ako už býva dobrým zvykom, aj tento rok som sa rozhodol ich obdarovať pomôckami, ktoré sú nevyhnutné pre prvý ročník. Balíček obsahuje písacie a kresliace potreby na výtvarnú výchovu, švihadlo na telesnú výchovu a knižku, ktoré už nemusia rodičia kúpiť. Ostatných žiakov spolu s pedagogickými zamestnancamipozývam v stredu na chutnú zmrzlinu, aby si pripomenuli odchádzajúce leto a prázdniny a ešte v poprázdninovom tempe si zaspomínali na sladké ničnerobenie, “ uviedol primátor mesta Jozef Grapa.

Galéria k článku