Výročná schôdza Ligy proti reumatizmu

Členovia Ligy proti reumatizmu dňa 12. februára 2019 v reštaurácii Kolkáreň zhodnotili na VČS svoju prácu za rok 2018. Vyhodnotili sa doterajšie projekty, ozdravné a pohybové,"Pohnime sa s reumou", kde sme nachodili s palicami nordic walking 2 328 254 krokov.

Veľmi pekne ďakujeme všetkým členom, ktorí sa zapojili do tohto projektu a teší nás záujem o našu Ligu. Pri zakladaní LPRe MP Čadca v roku 2017 nás bolo 30 členov, k dnešnému dňu evidujeme 107 členov. Poďakovanie patrí primátorovi mesta Ing. Jozefovi Grapovi, mestskému zastupiteľstvu v Krásne nad Kysucou a mestu Čadca za poskytnuté finančné prostriedky z mestského rozpočtu, ktoré sme využili v našich projektoch. Srdečná vďaka našim sponzorom MUDr. Viliamovi Maňkovi, čestnému predsedovi LPReMP Čadca, MUDr. Gabriele Belákovej, Ing. Jozefovi Grapovi, pekárňam Vilija.

Našu schôdzu pozdravil primátor mesta Ing. Jozef Grapa a zástupca primátora Jaroslav Pagáč. V podaní MUDr. Viliama Maňku sme si vypočuli hodnotnú prednášku o osteoporóze.

V našom pláne práce na budúce obdobie chceme pokračovať v projektoch, ktoré sú zamerané na ochranu zdravia našich členov. S mestom budeme udržiavať spoluprácu pri čistote v rámci brigád, je to prvoradá úloha z nášho plánu práce na nastávajúce obdobie. Spoločným silami a podporou sa budeme snažiť vytýčené úlohy splniť.

Galéria k článku