Výročná členská schôdza DHZ 2018

V nedeľu 10. februára 2019 sa v reštaurácii Kolkáreň konala výročná členská schôdza DHZ Krásno nad Kysucou, ktorú otvorila tajomníčka Janka Červínková. Prítomných členov a hostí oboznámila s programom výročnej členskej schôdze a následne odovzdala slovo predsedovi DHZ Mariánovi Šustekovi, ktorý srdečne privítal hostí - primátora mesta Krásno nad Kysucou Jozefa Grapu, člena snemu DPO SR zároveň člena krajského predsedu územnej organizácie v Čadci Miroslav Kozu a veliteľa územnej organizácie DPO v Čadci Ladislava Šimáška a tajomníčku územnej organizácie DPO v Čadci Martu Balošákovú a zároveň správcu farnosti Mariána Vojteka a kaplána Michala Tichého.

Nasledovala výročná správa o činnosti DHZ za uplynulý rok 2018, kde bola zhodnotená, okrem iného aj práca s mládežou a výcvik. Primátor mesta Jozef Grapa spolu s predsedom DHZ Mariánom Šustekom ocenili najaktívnejších členov dobrovoľného hasičského zboru, ktorí sa zúčastnili viacero zásahov a na jednotlivých akciách na pôde mesta Krásno nad Kysucou. Primátor mesta ocenil vykonanú prácu za rok 2018 a vyzdvihol najmä výbornú spoluprácu všetkých členov DHZ a slávnostne odovzdal dekrét o pridelení finančných prostriedkov z Ministerstva vnútra SR na rekonštrukciu budov hasičských zbrojníc.

Členovia DHZ Krásno nad Kysucou poďakovali a zároveň odovzdali primátorovi mesta pamätnú hasičskú vázu za pomoc a podporu pri rozvoji tohto hasičského zboru.

Galéria k článku