Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2020

Milí spoluobčania, už len pár dní nás delí od najkrajších sviatkov roka. Prajem Vám preto v mene celého mestského zastupiteľstva, pracovníkov mestského úradu, ale aj osobne - za seba, príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa šťastia, lásky, milých prekvapení a príjemne strávených dní v kruhu rodiny.

Nový rok 2020 nech je pre Vás rokom hojnosti, spokojnosti, zdravia, nech v ňom máte veľa osobných, ale aj pracovných úspechov.

Ing. Jozef Grapa
primátor mesta Krásno nad Kysucou

Veselé Vianoce a štastný nový rok 2020