Uvítanie najmenších

Dňa 25. júna 2019 sa na Mestskom úrade v Krásne nad Kysucou uskutočnilo slávnostné uvítanie detí do života, kde bolo pozvaných 17 chlapcov a 12 dievčat.

Za uplynulé obdobie január až máj 2019 pribudlo 29 detí, ktoré sa v utorok stretli na mestskom úrade, kde ich po krátkom vystúpení detí z materskej škôlky srdečne privítal primátor mesta Ing. Jozef Grapa. Vo svojom príhovore vyzdvihol úlohu rodiny "Dávajte deťom svoju rodičovskú lásku a starostlivosť tak, aby vaše šťastie bolo znásobené v budúcnosti jeho láskavým a starostlivým vzťahom voči Vám a zaznelo z ich úst veľakrát slovo ďakujem." uviedol primátor mesta.

Všetkým drobčekom poprial pevné zdravie, krásne detstvo a rodičom veľkú trpezlivosť pri ich výchove. Ako býva zvykom, nechýbal ani pamätný zápis do kroniky mesta a následne primátor mamičkám odovzdal finančnú darčekovú poukážku a ružu ako poďakovanie za prínos pre mesto.

„Deti milujú toho, kto ich miluje. A kto nemôže milovať, ten dosiahne veľmi málo pri ich výchove.“ (Johann Wolfgang Goethe)

Galéria k článku