Svetový deň vody 2019

Z príležitosti svetového dňa vody 21.3.2019 (štvrtok) bude Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci poskytovať poradenské služby pre občanov v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody zo zdrojov využívaných na individuálne a hromadné zásobovanie, úpravy pitnej vody, ochrany vodných zdrojov a ďalších problémov týkajúcich sa pitnej vody a jej významu pre zdravie človeka.

Odborných pracovníkov RÚVZ Čadca môžete kontaktovať v uvedenej problematike na 3. poschodí - oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia, č. dverí 308 alebo telefonicky na tel. č. 041/4302650-52 dňa 21.03.2019 od 8,00 – 11,00 hod. a od 11,30 – 13,30 hod.

Kvalita vody sa  vyšetruje testovacími prúžkami!
Pre občanov bude zabezpečené bezplatné orientačné vyšetrenie kvality pitnej vody zo súkromných vodných zdrojov (studne, vrty) v ukazovateľoch dusitany a dusičnany.

Pre vyšetrenie kvality pitnej vody treba doniesť na Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Čadci dňa 21.3.2019 (štvrtok) v čase od 8,00 - 11,00 a od 11,30 do 13,30 hod. na 1.poschodie - zasadačka č. dverí 130 - 0,3 l vody v čistej dobre vypláchnutej nádobe.