Stavanie mája 2019

Posledný aprílový deň v našom meste už tradične patrí stavaniu mája. Samotný máj je pôvodne mladý stromček, ktorý mal symbolický význam a má výraz prírodného mýtu v boji zimy s jarou, smrti so životom; symbol obnovujúcej sa jarnej prírody. Máje boli známe už v období staroveku, kedy ich ľudia dávali pred svoje domy ako ochranu pred zlými duchmi a chorobami. Máj symbolizoval víťazstvo jari nad zimou, poľnohospodárom mala májová zeleň zase priniesť dobrú úrodu.

V meste Krásno nad Kysucou sa táto milá tradícia udržiava po každý rok. Krátko po 17tej hodine členovia DHZ Krásno priniesli niekoľko metrov vysoký strom, ktorý s pomocou primátora mesta Ing. Jozefa Grapu a za zvuku ľudovej hudby postavili. 

V sprievodnom kultúrnom programe sa predstavil DFS Sedmohlások a Fsk Vrabčiar.

Galéria k článku