Športová gymnastika pre deti

Atletický klub Tatran Krásno nad Kysucou v spolupráci so ZŠ a CVČ Krásno nad Kysucou srdečne pozýva všetky deti od 5 rokov na tréningy ŠPORTOVEJ GYMNASTIKY pre deti.

Tréningové hodiny budú každú sobotu od 16.2.2019 v Krásne nad Kysucou pod vedením licencovanej trenérky Mgr. Bibiány Plešivčákovej.

Cena jedného tréningu 3,-€, prvé 2 tréningy zdarma!

Tréningy budú zamerané na všestrannú pohybovú prípravu, základné prvky akrobacie (gymnastiky).

Bližšie informácie a prihlášky na tel. čísle 0949 432 447 - p. Ján Drahňák

športová gymnastika pre deti Krásno nad Kysucou