Smútočný oznam

S hlbokým zármutkom a žiaľom oznamujeme, že dňa 16. marca 2019 vo veku 60 rokov zomrel náš spoluobčan a dlhoročný zamestnanec mesta pán Milan Buchta. Posledná rozlúčka so zosnulým Milanom Buchtom sa uskutoční v stredu 20. marca 2019 o 14:00 hod. v kostole svätého Ondreja a na miestnom cintoríne v Krásne nad Kysucou.

Vyjadrujeme úprimnú sústrasť rodine, príbuzným a známym.

Česť jeho pamiatke!

Milan Buchta