Slávnostné uvítanie detí

Niet väčšieho šťastia v živote rodičov, ako zovrieť do svojho náručia malé, zdravé dieťatko. Niet krajšej žiary na svete, ako je žiara detských očí.

Dňa 05. februára 2019 sa po prvýkrát v tomto roku v Krásne nad Kysucou uskutočnilo uvítanie detí do života, na ktoré bolo pozvaných 18 chlapcov a 15 dievčat. Za uplynulé obdobie august 2018 – december 2018 v meste Krásno nad Kysucou pribudlo 33 detí, ktoré sa v utorok stretli na mestskom úrade, kde ich po krátkom vystúpení detí z materskej škôlky Lesnícka, srdečne privítal primátor mesta Ing. Jozef Grapa.

Vo svojom príhovore vyzdvihol úlohu rodiny "dávajte deťom svoju rodičovskú lásku a starostlivosť tak, aby vaše šťastie bolo znásobené v budúcnosti jeho láskavým a starostlivým vzťahom voči Vám a zaznelo z ich úst veľakrát slovo ďakujem", uviedol primátor mesta.

Všetkým drobčekom poprial zdravie, krásne detstvo a rodičom veľkú trpezlivosť pri ich výchove. Ako býva zvykom, nechýbal ani pamätný zápis do kroniky mesta a následne primátor mamičkám odovzdal finančný darček i ružu ako poďakovanie za prínos pre mesto.

Želáme rodičom a ich ratolestiam veľa zdravia, lásky, porozumenia a drahocenného rodinného tepla.

Galéria k článku