Prvý elektromobil v samospráve

Mesto Krásno nad Kysucou v poslednom období rýchlo napreduje, rozvíja sa a v súčasnosti nezabúda ani na životné prostredie a ekologické správanie sa.

Vedenie mesta si je vedomé, že okrem rozvoja bývania, aktivít v kultúrnej a v športovej oblasti, je nevyhnutné nielen pre obyvateľov, ale i faunu a flóru mať čisté ekologické prostredie.

Okrem už zavedených aktivít akými sú, zriadenie zberného dvora, separovanie odpadu, rozdanie kompostérov na biologický rozložiteľný odpad a iných činností, sa mesto uchádzalo o nenávratný finančný príspevok na zakúpenie ekologicky nezávadného elektromobilu. Táto žiadosť bola akceptovaná a formou dotácie nám prispeje envirofond na zakúpenie elektromobilu, ktorý bude slúžiť pre potreby mesta.

Ešte v tomto roku bude elektromobil k dispozícii a budú ho využívať zamestnanci mestského úradu na vybavovanie agendy v meste Krásno nad Kysucou, ale aj v rámci kraja, okresu na rôzne školenia, alebo pracovné stretnutia.

Nás veľmi teší, že naše mesto opäť v niečom vyniká a je prvou lastovičkou na Kysuciach pri obstaraní takéhoto elektromobilu a prispejeme v takejto podobe k čistejšiemu životnému prostrediu.

Zároveň sme požiadali o dotáciu na nabíjaciu stanicu pre elektromobil. Veríme, že aj tejto žiadosti bude vyhovené a stanica bude slúžiť na nabíjanie elektromobilov nielen pre domácich, ale aj pre návštevníkov mesta.