Prváčikovia absolvovali zápis do prvého ročníka 2019/2020

V týchto jarných dňoch sa uskutočnil zápis budúcich prváčikov. Niektorí z nich navštívili školu a sadli si do školských lavíc po prvýkrát. Spoločne s rodičmi si pozreli priestory školy, veď ďalších deväť rokov budú túto školu navštevovať, vzdelávať sa a nadviažu aj nové priateľstvá. Deti prichádzali s úsmevom na tvári, ale aj s obavami, no všetci ukázali pred pani učiteľkami, že sú dostatočne pripravení nastúpiť do prvej triedy.

Zapísaných bolo 52 detí, z toho 3 požiadali o odklad povinnej školskej dochádzky. Dňa 2. septembra 2019 zasadne do školských lavíc 49 detí. Základná škola Mládežnícka ponúka nielen všeobecné vzdelávanie, ale poskytuje aj ďalšie možnosti rozvoja talentu a mimoškolskej aktivity. Svojim vybavením a podmienkami na mimoškolskú činnosť prilákala detí a rodičov nielen z Krásna, ale aj z blízkeho okolia.

Mnohí z nich ocenili možnosť navštevovať krúžok korčuľovania pre mladých hokejistov, alebo korčuliarov, ktorý bol zabezpečený mestom Krásno nad Kysucou. Ako jediná škola na Kysuciach ponúka takúto možnosť pre svojich žiakov. Okrem aktivít na zimnom štadióne rodičia môžu prihlásiť svoje ratolesti do Základnej umeleckej školy, ktorá poskytuje rôznorodé krúžky od hudobnej, výtvarnej až po tanečnú. Športovo založené deti sa môžu prihlásiť do športových oddielov futbalu, vzpierania, stolného tenisu, či atletiky.

Rodičia detí boli milo prekvapení a zároveň potešení, keď prvotné náklady spojené s pomôckami pre malých prváčikov, dostanú vo forme balíčka od primátora mesta Jozefa Grapu ako každý školský rok. Želáme všetkým budúcim prváčikom veľa elánu a chute do učenia, aby do školy chodili s dobrým pocitom a veríme, že keď o pár rokov budú odchádzať, nebudú mať problém byť prijatí i na náročnejšie stredné školy, pretože budú disponovať s kvalitnými informáciami, ktoré im pedagógovia odovzdali počas povinnej školskej dochádzky a potvrdia, že Základná škola Mládežnícka je vybavená ako jedna z najlepších škôl na Kysuciach.

Galéria k článku