Prváci triedia odpad

Musí vzniknúť toľko odpadu? Nemusí, stačí odpad jednoducho triediť. Vytriedený odpad ako papier, sklo, plasty, či kovy, môžu byť znovu použité. Väčšina ľudí triedenie odpadu zanedbáva.

Ale žiaci 1. ročníka v Základnej škole Krásno nad Kysucou sa učia, ako ho správne triediť a recyklovať. Hravou formou vyrábali z papiera kontajnery na papier, sklo a plasty.

Pretože máme radi prírodu, v ktorej môžeme duševne relaxovať a čerpať potrebnú energiu, je našou povinnosťou ju chrániť.

1.A, 1.B, 1.C

Galéria k článku