Prijímame žiadosti na pridelenie kompostérov

Mesto Krásno nad Kysucou oznamuje, že žiadatelia, ktorí majú záujem o pridelenie bezplatného kompostéru, sa môžu prihlásť pomocou online registračného formulára alebo osobne v podateľni na prízemí mestského úradu počas stránkových hodín.

Mesto má k dispozícií viac ako 1000ks kompostérov v objeme 800l a 1000l. Súčasťou bude aj návod na obsluhu a príručka pre správne kompostovanie, v prípade záujmu sa zabezpečia i odborné prednášky ako správne kompostovať, aby získali kvalitný kompost.