Poďakovanie seniorom

Stretnutie seniorov s vedením mesta začína byť peknou tradíciou. Nebolo tomu inak ani v stredu 24. apríla, kedy sa už tretí rok stretáva primátor mesta so seniormi, aby im zagratuloval k významnému medzníku narodenín, ktorý oslávili v prvom štvrťroku 2019.

Už počas príchodu pozvaných ľudí bolo vidieť na ich tvárach, že sa na spoločné stretnutie tešia a obľúbili si ho.

Na úvod milého stretnutia sa im prihovoril primátor mesta Ing. Jozef Grapa a vyjadril úprimnú radosť z toho, že prijali jeho pozvanie a prišli na podujatie, ktoré usporadúvame na Vašu počesť a úctu k Vášmu veku a životnému dielu.

„Ste generácia, ktorej treba za všetko, čo ste pre svoje deti a spoločnosť urobili poďakovať. Sme vďační za to, čo ste doteraz spravili pre rozvoj mesta a robíte naďalej, či už v záujmových spolkoch, vystupovaním vo folklórnych skupinách, ale i činnosťou v združení seniorov, alebo individuálne pri svojich rodinných domoch ako aj pri výchove svojich vnúčat a pravnúčat. Prežívajte ďalšie dni v šťastí a zaželajme si, aby sme sa v dobrom zdraví zišli na takejto milej slávnosti aj v rokoch budúcich,“ povedal primátor.

Na znak vďaky a úcty za vykonanú prácu i podporu, im venoval primátor mesta Jozef Grapa malý darček.

Ako býva zvykom na oslavách narodenín sa nie len gratuluje, oslavuje a vyslovujú želania, ale narodeniny sú spojené aj s dobrou zábavou, ktorej zárukou bol ľudový rozprávač, bývalý člen dychovej kapely Moravanka pán Franta Uher z Lanžhota. Kultúrny program sa niesol v príjemnej atmosfére a v dobrej nálade, za čo bol pán Uher odmenený búrlivým smiechom a potleskom.

Stretávajme sa aj naďalej, rozprávajme sa tolerujme si navzájom chyby i nedostatky, pochváľme klady, lebo nikdy nevieme, či nám osud dopraje stretnúť sa aj nabudúce v takom hojnom počte.

Galéria k článku