Nezabúdame ani na deti z mestskej časti Blažkov

Cez letné prázdniny sa vo viacerých školských budovách urobili vonkajšie i vnútorné rekonštrukcie. Neobišlo to ani najmenšiu školskú budovu elokovaného pracoviska materskej školy u Blažkov, ktorú navštevujú deti nielen z tejto prímestskej časti, ale aj z iných častí Krásna.

Mesto zrekonštruovalo hlavný vstup do budovy a prevádzkovateľa najviac potešila rekonštrukcia rín a zvodov, ktoré dlhodobo znepríjemňovali prevádzku budovy. Okrem deravých rín boli nefunkčné i zvody, ktoré zapríčinili vlhnutie budovy čo malo vplyv na vonkajšiu fasádu budovy, ale aj na vnútorné omietky.

„Dúfame, že ani veľká snehová nádielka ríny nepoškodí, pretože sa narovnali aj lapače snehu na streche“, povedal primátor Jozef Grapa a pri prevzatí zrealizovaných prác už premýšľal o ďalšom zlepšení, ktoré v tomto elokovanom pracovisku treba urobiť. Primátorovou snahou je, aby sa v rekonštrukčných prácach pokračovalo aj v ďalšom roku.

„Aj vďaka tomuto pracovisku sme mohli umiestniť všetky deti nielen od 3 rokov ale aj mladšie. Som rád, že v Krásne nemusíme mať dlhodobý poradovník čakajúcich rodičov o umiestnenie svojho dieťaťa do materskej školy tak, ako to často býva v iných mestách“, dodal primátor mesta.

Galéria k článku