Náklady vynaložené na zimnú údržbu v meste Krásno nad Kysucou

V januári 2019 Orava a Kysuce zažili prívalovú nádielku snehu, ktorá neobišla ani naše mesto a cesty a chodníky boli zasypané tonami snehu. Preto Okresný úrad v Čadci vyhodnotil dané okolnosti za krízový stav a vyhlásil v celom okrese mimoriadnu situáciu.

V meste Krásno nad Kysucou sa darilo úspešne udržiavať prejazdné komunikácie s vypätím posledných síl, ale väčší problém okrem množstva napadaného snehu robili hlavne nezodpovední vodiči, ktorí parkovali osobné automobily vedľa komunikácie a sťažovali prejazd mechanizmov zimnej údržby. Pri vyhlásení mimoriadnej situácie týmto porušujú zákon, no napriek tomu, mesto nepristupovalo k odtiahnutiu automobilov, ale snažili sme sa udržať prejazdné komunikácie.

O tom, že táto zima stála nemalé úsilie a financie svedčí množstvo najazdených kilometrov a množstvo posypového materiálu, ktorý sa pri zimnej údržbe použil. Minulý rok sme spotrebovali 6 ton soli a tento rok sme minuli už 27 ton, tak isto to je s posypovým materiálom, minulý rok sme použili 45 ton kameniva a ten rok sme vysypali 100ton. Niekoľkonásobná, oproti minulému roku je spotreba pohonných hmôt, ale aj mzdových nákladov na zimnú údržbu. Mesto tieto zvýšené finančné prostriedky musí zabezpečiť tak, aby nemuselo šetriť na kosení trávnikov, na osvetlení, alebo kultúrnych, či športových akciách.

Pohonné hmoty boli potrebné na naloženie a odvoz snehových mantinelov, ktoré sa zabezpečovali i dodávateľskou formou. Odstránenie mantinelov bolo nevyhnutné zabezpečiť najmä pre vodičov, chodcov ako i občanov priľahlých nehnuteľností, ktoré sa nachádzajú pri miestnych komunikáciách. Veľké problémy spôsobila i údržba chodníkov, ktoré nám poškodzovali správcovia komunikácií, keď sneh odhŕňali na upravené chodníky.

„Zvýšené finančné prostriedky sa budeme snažiť zohnať z mimorozpočtových zdrojov tak, aby ľudia nepocítili zvýšené náklady na zimnú údržbu. Dúfam, že takáto kalamitná situácia už nenastane a zima sa ustáli do normálu. Chcem poďakovať najmä pracovníkom, ktorí zabezpečovali zimnú údržbu, šoférom, ktorí po celé dni a noci sa borili so snehom, pracovníkom, ktorí zabezpečili údržbu chodníkov, ale aj firmám, ktoré nám zapožičali stroje pri údržbe a odvoze snehových mantinelov.“ uviedol primátor Jozef Grapa.