Náhradný termín vývozu odpadu

Oznamujeme občanom, že na koľko sú v dňoch 24.12.2019 - 26.12.2019 Vianočné sviatky, zber domového komunálneho odpadu, ktorý sa uskutočňuje v utorok a v stredu, bude uskutočnený v termíne 23.12.2019 a v častiach mesta Krásno nad Kysucou, kde sa uskutočňuje zber vo štvrtok bude zber zabezpečený v piatok 27.12.2019. Touto cestou prosíme o vyloženie zberných nádob na tieto termíny.

Za pochopenie vopred ďakujeme a želáme príjemné a pokojné prežitie Vianočných sviatkov.

Mestský podnik Krásno nad Kysucou, s.r.o.