Na cintoríne prebieha rekonštrukcia chodníka

V minulom období sa mestu podarilo zrekonštruovať chodníky na miestnom cintoríne, ktoré po niekoľkoročnom užívaní boli značne poškodené.

Dokončila sa hlavná trasa od Domu smútku a chodník od hlavnej brány po križovatku chodníkov cintorína.

V súčasnosti sa rekonštruuje chýbajúca časť chodníkov zámkovou dlažbou, ktorým sa sprístupní časť nového cintorína a zabezpečí sa tak bezproblémový prístup na cintorín počas celého roka.

Galéria k článku