Na častejší zber separovaného odpadu je potrebné zabezpečiť aj novú techniku

V meste je nevyhnutné zabezpečovať rôzne služby a rozširovať tie súčasné. V súčasnosti je veľmi dôležité zaoberať sa nakladaním s odpadom a najmä zvýšiť jeho separovanie.

Primátor mesta Jozef Grapa rozhodol, že od budúceho roku 2020 sa bude odvoz triedeného odpadu vykonávať dvakrát za mesiac namiesto súčasného jedného razu, aby mali ľudia k dispozícii prázdne nádoby na odpad a nemuseli skladovať vrecia so separovaným odpadom.

S častejším zberom separovaného odpadu bude potrebné zabezpečiť aj novú techniku. Prvá už dorazila v týchto dňoch a je ňou traktorová vlečka s trojstranným sklápaním, ktorá sa bude využívať práve na zber a odvoz separovaného odpadu.

K tejto vlečke pribudne do konca roka aj nový traktor a drtič stavebného odpadu. Dúfame, že aj nákupom nových strojov sa zvýši miera vytriedeného odpadu. Upozorňujeme občanov, že odpad v komunálnych nádobách musí byť vyseparovaný, nebudeme akceptovať zložky, ktoré sa dajú separovať. Ak budú obsahovať separovateľné zložky nádoby nebudú vyvezené, kým odpad nebude vytriedený. Potom bude nádoba odvezená.

Je tu aj možnosť vyviesť odpad na zberný dvor, kde bude vytriedený. Tieto opatrenia mesto vytvára preto, aby sme nemuseli radikálne zvýšiť poplatky za odpad a mienime byť šetrnejší k životnému prostrediu.

Ako správne separovať a kalendár vývozu separovaného zberu nájdete tu: Separovaný zber.

Galéria k článku