Mesto obstaralo nový traktor

Ako sme nedávno avizovali, mesto plánuje zvýšiť kapacitu podielu separovaného odpadu.

Okrem súčasnej využívanej techniky, tento týždeň primátor Jozef Grapa odovzdal viacúčelový traktor mestskému podniku, s ktorým budú zabezpečovať zber odpadu.

Traktor je prispôsobený pre vlečku s nižšou výškou nakladania, je technicky na najvyššej úrovni, vybavený modernou kabínou a prípojkou na ostatné zariadenia. Po prihlásení do evidencie sa bude traktor využívať na zber separovaného odpadu z domácností a vývoz nádob, ktoré sú umiestnené v meste.

Mesto nedávno prijalo opatrenia a spravilo osvetu, ktorá sa už začína prejavovať v množstve vyseparovaného odpadu. Čoraz menej nežiadúcich zložiek je v komunálnom odpade.

Finančné prostriedky na techniku a stavebné práce mesto získalo z operačného programu Kvalita životného programu z Ministerstva životného prostredia SR vo výške 95%. Mesto spolufinancuje projekt 5%. Celkové náklady na stavebné práce sa odhadujú na sumu 245 272,79 Eur. Celkové náklady na techniku 213 590 Eur.

„Veríme, že občania si uvedomujú, že toto je jediná možná cesta ako v meste dosiahnuť ekologický spôsob spracovania odpadu a skúsenosti potvrdzujú, že ľudia začínajú mať záujem o separáciu, aby sa odpad nemusel rozkladať niekoľko desaťročí. Ešte v tomto roku pribudne technika na spracovanie stavebného odpadu“, uviedol primátor Jozef Grapa.

Galéria k článku