Krásno opäť bezpečnejšie

Mesto napreduje v rozvoji a realizuje investičné akcie väčšieho, či menšieho rozsahu, a preto je potrebné mestský majetok aj chrániť, lebo nie všetci si uvedomujú, že slúži všetkým občanom mesta, ale i návštevníkom.

V minulom roku mesto úspešne zaviedlo do prevádzky fotopasce, ktoré sa osvedčili  a v súčasnoti rozširuje i kamerový systém na ochranu mestského majetku, aby sa zabránilo výtržnostiam v najfrekventovanejších miestach.

V  roku 2018 sme ukončili projekt rozširovania kamerového systému, ktorý je priamo napojený na Mestskú políciu a nainštalovalo sa ďalších 9 kamier. Momentálne je v meste k dispozíciicca 30  kamier, a teda sú pokryté časti mesta, kde častokrát dochádzalo k ničeniu majetku.

Kamerový systém monitoruje námestia, ulice, pešiu zónu, ale i školské areály, zdravotné stredisko ako aj športoviská. Po nainštalovaní kamerového systému sa uľahčila práca mestskej polície, ktorá rýchlym pátraním našla zodpovedné osoby za priestupky, ale poklesla i trestná činnosť. Celková suma projektu 12 966€, získaná dotácia z Ministerstva SR zo štátneho rozpočtu 10 000€, mesto sa spolupodieľalo na sume 2966€.

Po nainštalovaní malých kamier s veľkým rozlíšením počas dňa i noci sa mesto stalo jednym z najlepších monitorovacích miest.

Projekt bol finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Galéria k článku