Kompostovanie prostredníctvom záhradného kompostéru

Skladovanie komunálneho odpadu je problém nielen Slovenska, ale celosvetový, preto sa pripravujú adekvátne opatrenia na znižovanie komunálneho odpadu. Aj naše mesto chce prispieť k ekologickejšiemu spôsobu likvidácie odpadov. Okrem už fungujúcej likvidácie separovaného zberu niektorých odpadov ako je sklo, plasty, tetrapaky, kovy a ďalšieho, chceme tento rok začať i separovať biologicky rozložiteľný odpad, ktorý je nebezpečný tým, že na skládkach komunálneho odpadu sa vytvárajú tzv. skleníkové plyny, ktoré narušujú ozónovú vrstvu našej planéty a nesmierne zaťažujú rozpočet mesta a občanov poplatkami, ktoré musia zaplatiť. Mesto plánuje zakúpiť viac ako tisíc kusov kompostérov najvyššej kvality, ktoré odovzdá občanom do domácností.

Kompostéry budú systematicky prideľované domácnostiam. Žiadatelia, ktorí majú záujem o pridelenie bezplatného kompostéru, sa budú môcť v priebehu mesiaca marec prihlásiť pomocou online registračného formulára, alebo osobne na mestskom úrade. Súčasťou bude aj návod na obsluhu a príručka pre správne kompostovanie, prípadne sa zabezpečia i odborné prednášky ako správne kompostovať, aby získali kvalitný kompost.

Vysúťažené kompostéry sú najvyššej kvality z renomovaných firiem, v objeme 800l a 1000l, ktoré dodáva rakúska a talianska firma. Je možné si doobjednať i ručný prekopávač na kompostovú zmes v hodnote 6€, ktorá značne skvalitní priebeh kompostovania kuchynského, alebo záhradného odpadu. Mesto Krásno nad Kysucou má k dispozícií viac ako 1000ks kompostérov.

1000l kompostér s ručným prekopávačom

„Veríme, že keď zakúpime nádoby na kompostovanie a pridelíme ich do jednotlivých domácností, zníži sa množstvo odpadu, za ktorý musíme platiť, a tým prispejeme k ekologizácii prostredia. Občania nebudú mať dôvod vyvážať odpad z domácností k riekam a potokom a znečisťovať mesto. Pri dodržiavaní návodu na kompostovanie vznikne kvalitné hnojivo, ktoré sa používa pri hnojení ovocných stromov, trávnikov a vrátime výživu do pôdy. Občania, ktorí budú kompostovať, môžu očakávať, že v budúcnosti sa im už nebudú zvyšovať poplatky za komunálny odpad a tým, ktorí nebudú separovať podľa novej legislatívy musia znášať vyššie poplatky, ktoré boli nariadené Ministerstvom životného prostredia a legislatívne schválené v Národnej rade Slovenskej republiky.“ uviedol primátor mesta Ing. Jozef Grapa.

Dúfame, že občania sa budú správať ekologickejšie a tak zanechajú čistejšie životné prostredie pre ďalšiu generáciu.

Čo patrí do kompostu