Kanalizácia oblasti Stredné Kysuce

Jedna z najväčších investícii Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd, ktorá zasiahla Krásno nad Kysucou, ale aj ostatné obce regiónu Stredné Kysuce sa posunula do druhej časti realizovateľnosti.

Rozsiahlou dimenziou stavby žiaľ, vzniká veľa konfliktov a problémov, ktorých riešenie nie je v právomoci mesta, a preto sme zvolali stretnutie zainteresovaných osôb. Dňa 3. októbra 2019 sa na Mestskom úrade v Krásne nad Kysucou stretli zástupcovia obcí stredných Kysúc s primátorom mesta Ing. Jozefom Grapom, investorom celej stavby na čele s generálnym riaditeľom Sevak-u a. s., so zástupcami dodávateľských firiem a stavebným dozorom.

Zástupcovia obcí upozorňujú na problémy, s ktorými sa denne stretávajú naši občania a požiadali o urýchlenú nápravu, ktorú investor a dodávatelia prisľúbili. Prerokovali sa náležité požiadavky občanov, niektorým sa dá vyhovieť, iným nie z technických, alebo logistických dôvodov.

„Sme si vedomí, že stavba takéhoto charakteru prináša množstvo problémov, ale aj napriek tomu, je potrebné niektorým nedostatkom predchádzať a dodržiavať technologický proces, zhutňovanie ciest, odstrániť prekážky na komunikáciách ako sú výtlky, blato, či prašnosť. Dohodlo sa, že na štátnych cestách sa začne s provizórnym asfaltovaním rýh pred zimnou údržbou, aby sa zabránilo spomínaným výtlkom a v prvej polovici budúceho roka sa začnú celoplošné úpravy. Pozitívnou správou je, že nová čistička odpadových vôd, ktorá sa buduje v Krásne bude na vysokej technickej a ekologickej úrovni, kde čistenie vody bude mať oveľa vyššiu účinnosť ako tá doterajšia“, uviedol primátor mesta Krásno nad Kysucou.

Stavebné práce na čističke sú v predstihu a v druhom štvrťroku budúceho roka bude spustená do skúšobnej prevádzky.

Do konca augusta 2019 sa stihlo vybudovať 67,5 km kanalizácie a 16,2 km vodovodu. Je viditeľné, v akom rozsahu práce postúpili. Dĺžka doteraz vybudovaných rozvodov je pre lepšiu predstavivosť ako cesta z Krásna do partnerského mesta Frenštát pod Radhoštem.

Chceme poprosiť občanov nášho mesta, ale aj dotknutých obcí o trpezlivosť, kým sa stavba dokončí a potom sa začne s cestnými úpravami. Dúfame, že stanovený termín ukončenia kanalizácie bude reálny.

Galéria k článku