Hurááá prázdniny

V piatok 28. júna 2019 sa na dva mesiace zatvorili brány všetkých škôl, rovnako tak aj tie v našom meste.

Pred oficiálnym rozdaním vysvedčení žiakom sa konala tradičná svätá omša v kostole sv. Ondreja. Po nej sa na školskom ihrisku zhromaždil obrovský počet žiakov, ktorý sa nedal ani spočítať. Tí už netrpezlivo čakali na svoje vysvedčenie a na vytúženú vetu: „Užite si letné prázdniny a v septembri sa uvidíme zas.“

Úvodné slová na konci školského roka patrili riaditeľovi školy Vladimírovi Targošovi. Svojim príhovorom žiakov potešil aj primátor mesta Jozef Grapa, ktorý im zároveň poprial, aby načerpali mnoho síl počas prázdnin a vrátili sa tak oddýchnutí a plní elánu získavať nové znalosti počas nového školského roku 2019/2020.

Nezabudlo sa ani na výnimočných žiakov, ktorí boli ocenení za úspešnú reprezentáciu školy na celoštátnych súťažiach.

Cenu riaditeľa školy získal Vladimír Macura z 8. B.

Cenu primátora mesta získal Daniel Šimek z 9. B.

Cenu pochvala riaditeľa školy dostala Leonie Sojková z 2. A a Patrik Chylý z 3. A.

Riaditeľ školy ocenil i celú triedu 9. C.

Zároveň sa uskutočnilo aj vyhlásenie čitateľskej súťaže O najlepšieho čitateľa v spolupráci s mestskou knižnicou, ktorými sa stali Silvia Kyzeková, Terézia Ďuranová, Petra Vaňovcová, Rúth Brhelová a Samuel Špilák.

Dobrovoľný hasičský zbor ocenil žiakov, ktorí navštevovali hasičský krúžok a reprezentovali mesto Krásno nad Kysucou na okresných súťažiach a pomáhali pri mestských akciách: Michal Beleš, Patrik Podmanický, Daniel Šimek, Martin Hlavatý, Damián Ladňák, Rudolf Bajánek, Mojmír Pavol Podolák, Kristián Slovák, Tomáš Miko, Michal Miko, Peter Kurka, Daniel Kimák, Štefan Kurka.

Po ukončení školského roka sa primátor mesta prišiel rozlúčiť aj do materskej škôlky s predškolákmi, z ktorých sa stanú budúci prváčikovia a odmenil ich farebným pexesom so zaujímavosťami o našom krásnom meste.

Originálnym spôsobom sa rozlúčili aj s končiacimi deviatakmi, ktorí bránu základnej školy prekročili posledný krát a vstúpia do reality menom život.

Všetkým srdečne gratulujeme a prajeme im ešte mnoho školských úspechov.

Galéria k článku