Hodina vlastivedy na mestskom úrade

Dňa 28. marca 2019 navštívili žiaci a pedagógovia 3. ročníka Základnej školy Mládežnícka v rámci výučby “Ako sa riadi naše mesto“, a potvrdilo, že počuť a vidieť na vlastné oči dá deťom oveľa viac, ako len teória z učebníc.

Primátor mesta Jozef Grapa žiačikov prijal najprv v zasadacej miestnosti mestského úradu, kde ich oboznámil s prácou, ktorú má mesto vo svojej kompetencii, s náplňou jednotlivých oddelení a ďalšími úlohami mestskej samosprávy, čo všetko musí zabezpečiť pre občanov a ďalšie subjekty pôsobiace na území mesta.

Žiaci sa dozvedeli, že okrem letnej a zimnej údržby, mesto zabezpečuje aj verejné osvetlenie, odvoz separovaného odpadu, vykonáva niekoľko stovky oprávnení dôležitých pre občanov. Zabezpečuje správu školského areálu, opravu a údržbu škôl, športových zariadení, organizuje kultúrne a športové akcie, zabezpečuje zásobovanie pitnej vody a momentálne buduje i ďalšiu splaškovú kanalizáciu. Primátor žiakom ukázal zasadaciu miestnosť, v ktorej prebiehajú mestské zastupiteľstvá a učitelia vybrali najlepších žiakov, ktorí dostali možnosť vyskúšať si, ako sa sedí jeho zástupcovi na rokovaniach. Ostatným žiakom požičal insignie, ktoré sa používajú pri významných udalostiach.

Po jednotlivých triedach ich primátor pozval aj do svojej pracovne, kde mu kládli rôznorodé otázky a tí, čo dosahujú dobré výsledky si mohli za odmenu sadnúť do primátorského kresla a poťažkať richtárskou bakuľou.

Padla aj jedna zaujímavá otázka od zvedavého žiaka: „ Ako sa môžem tiež stať primátorom, alebo poslancom?“ Primátorova odpoveď bola povzbudivá : „Dobre sa učte a športujte, zo svojich skúseností viem, že šport učí k spolupatričnosti a odvahe dosahovať dobré výsledky“. Na svojom životnom príbehu im predstavil možnosti ako docieliť životné úspechy.

Žiaci a pedagógovia boli veľmi vďační, že vyučovaciu hodinu strávili prospešne. Primátor im na záver hodiny zaželal veľa úspechov v škole, ale i na mimoškolských aktivitách a vyjadril nádej, že o pár rokov, budú možno jeho potencionálni následníci, ktorí budú na čele mesta a budú naďalej pokračovať v jeho rozvoji.

„Raz, keď pôjdem ako dôchodca okolo a vymenia sa úlohy, možno ma pozvú dospeláci na mestský úrad, aby ma oboznámili ako pokračujú v mojich šľapajách a dostane sa mi uznania“, dodal primátor.

Galéria k článku