Európsky týždeň mobility 2019

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), rezortná inštitúcia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, na Slovensku koordinuje program kampane EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY (ETM) na národnej úrovni.

ETM prebieha každý rok od 16. do 22. septembra a umožňuje mestám či obciam vyskúšať si alternatívy trvalo udržateľnej dopravy. Do tejto kampane sa zapojí aj naše mesto Krásno nad Kysucou.
Motivovaním jednotlivcov, aby si volili udržateľné spôsoby dopravy, ako sú verejná hromadná doprava, pešia chôdza či cyklistika, môžeme znížiť emisie uhlíka, zlepšiť kvalitu ovzdušia a urobiť z mestských častí príjemnejšie miesta pre život a prácu.

Do kampane EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY sa každoročne zapája viac sídel z rôznych krajín. Stúpajúci počet prihlásených sídel je citeľný aj na Slovensku.

Témou ročníka 2019 je Bezpečná chôdza a cyklistika so sloganom PREJDIME SA SPOLU!. Tento rok počas ETM bude dôraz kladený na bezpečnú chôdzu a jazdu na bicykli ako aj na ich výhody pre zdravie, životné prostredie a osobný bankový účet.

Mestá, ktoré podporujú pešiu chôdzu či jazdu na bicykli sú vnímané ako atraktívnejšie, s nižšími emisiami, menším preťažením a vyššou kvalitou života pre svojich obyvateľov.

Vyzývame občanov mesta, žiakov základnej a strednej školy, cestujúcu verejnosť, aby sa  zapojili do ETM a tak inšpirovali aj ostatné samosprávy, aby podporili ekologickejší spôsob dopravy .

Deň bez áut – 22. september

  • 16. September - Propagácia udržateľnej mobility prostredníctvom letákov, plagátov, web stránok a lokálnych médií
  • 17. September - "Po svojich" do práce i do školy
  • 18. September - Roztočme kolesá po cyklotrase
  • 19. September -  Cestuj pohybom na tréning do MM arény, na futbalové ihrisko, či iného oddielu TJ Tatran
  • 20. September - Dopravná výchova zameraná pre žiakov základnej školy
  • 21. September - Walking po historických osadách mesta
  • 22. September - Príďme sláviť sv. omšu do kostola sv. Ondreja bez motorového vozidla

Navyše od pondelka 16. septembra až do nedele 22. septembra čakajú na plne platiacich cestujúcich prímestskou dopravou výrazné zľavy na cestovnom. Žilinská župa v spolupráci so SAD Žilina sa zapojila do Európskeho týždňa mobility. SAD Žilina ponúka nielen pre svojich cestujúcich ale aj tým, ktorí pravidelne necestujú verejnou autobusovou dopravou, možnosť vyskúšať za zvýhodnených podmienok, čo ponúka dnešnému cestujúcemu moderná autobusová doprava, ako alternatíva individuálnej dopravy.

http://eurotm2019.eurotm.sk/
http://www.mobilityweek.eu/participants?year=2019&country=SK

Európsky týždeň mobility v Krásne nad Kysucou