Distribúcia kompostérov pre domácnosti

Mesto Krásno nad Kysucou začína s rozvozom kompostérov pre svojich obyvateľov, ktorí si vyplnili žiadosť o kompostér. Podmienkou prevzatia je preukázanie sa občana platným občianskym preukazom. Občan pri podpise zmluvy o výpožičke kompostérov prevezme zabalený kompostér, kópiu zmluvy o výpožičke, návod na obsluhu a príručku pre správne kompostovanie. Kompostéry sú bezplatné, sumu 6 Eur doplácajú na mieste pri prevzatí len tí žiadateľia, ktorí požiadali o ručný prekopávač na kompostovú zmes.

Harmonogram odovzdávania záhradných kompostérov

Utorok 11.6.2019

  • 11:00 - Základná škola Kalinov
  • 12:00 - Železiarstvo Hammer

Streda 12.6.2019

  • 11:00 parkovisko pri kostole sv. Ondreja
  • 12:00 parkovisko pri Mestskom úrade
  • 13:00 parkovisko pri Zdravotnom stredisku

Štvrtok 13.6.2019

  • 11:00 Blažkov pri zastávke Nižné Vane
  • 12:00 Blažkov pri krčme

Piatok 14.6.2019

  • 11:00 Gundášov
  • 12:00 Železničná stanica - pri obchode
  • 13:00 Vlčov

POZOR ZMENA!

V prípade ak sa nahlásený žiadateľ o kompostér nemôže v týchto termínoch dostaviť na prebratie kompostéra, môže si ho vyzdvihnúť v sobotu 15.6.2019 v čase od 7:00 do 13:00 v priestore spoločností Krasbyt s.r.o., Mestský podnik Krásno nad Kysucou s.r.o. (bývalé Technické služby, kotolňa). V zbernom dvore sa kompostéry vydávať nebudú.

Prílohy na stiahnutie

Galéria k článku