Deň učiteľov 2019

Oceňovanie práce pedagógov pri príležitosti Dňa učiteľov sa stalo v našom meste peknou tradíciou na vyjadrenie vďaky a úcty k nim. Ocenení si dňa 29. marca 2019 v rámci slávnostného programu, ktorý sa konal v Kultúrnom dome v Krásne nad Kysucou prevzali plaketu J. A. Komenského za obetavú prácu pri vzdelávaní a výchove mladej generácie základných a materských škôl nie len nášho mesta, ale aj okolitých obcí: Dunajov, Oščadnica, Klubina, Zborov nad Bystricou a Svrčinovec, ktoré patria pod spoločný školský úrad Krásno nad Kysucou.

Po zahájení moderátorkou Z. Zuzčákovou Gacíkovou prišiel pozdraviť a poďakovať učiteľom primátor mesta Ing. J. Grapa, ktorý vo svojom príhovore vyzdvihol prácu učiteľov a poďakoval im za náročnú prácu pri výchove nových generácií. Zaželal im najmä veľa zdravia, trpezlivosť a množstvo dobrých nápadov. Po krásnych a úprimných slovách, pristúpil primátor a starostovia dotknutých obcí k samotnému aktu ocenenia učiteľov z jednotlivých škôl plaketou J. A. Komenského.

Za mesto Krásno nad Kysucou boli ocenení: Mgr. Martina Kuljovská, Mgr. Michal Masnica, Mgr. Anna Šughová, Dušan Čuntala, Jaroslava Stasinková, Dominik Urbaník Dis.art.

Za obec Dunajov: Mgr. Filip Pukalík

Za obec Zborov nad Bystricou: PaedDr. Emília Sekáčová, Mgr. Viera Grigová, Mgr. Marcela Mosorová, Mgr. Iveta Olejková

Za obec Oščadnica: Mgr. Jana Smolková, Mgr. Emília Haladejová, Mgr. František Klieštik, Aurélia Korhelíková, Mária Jurkyová, Veronika Šoporová, Jana Kozová, Anna Poláčková Za obec Klubina: Mgr. Anna Kuricová

Za obec Svrčinovec: Marta Kolláriková, Jana Dejová, Mgr. Milada, Žiaková, Ing., Mgr. Margaréta Prašilová

Po odovzdaní pamätných plakiet sa učitelia zapísali do kroniky mesta, obce a nechýbala ani spoločná fotografia. O kultúrny program sa postaral spevák a zabávač Stanislav Vitáloš, ktorý imitoval rôzne osobnosti ako napríklad Magdu Pavelekovú, Václava Havla, Vladimíra Mečiara, či Jozefa Krónera a tak svojím umením rozosmial celé publikum.

„Len učiteľ, ktorý má rád učenie, môže naučiť deti, aby mali rady učenie“.

Galéria k článku