Čo je participatívny rozpočet?

Participatívny rozpočet vychádza z celosvetovo uznávaného konceptu, ktorý bol prvýkrát zavedený v roku 1989 v brazílskom meste Porto Alegre. Upravená verzia sa implementuje už niekoľko rokov aj v Európe a úspešne sa začala realizovať aj na Slovensku.

Participatívny rozpočet je procesom dobrovoľnej, priamej a univerzálnej demokracie, v rámci ktorej môžu obyvatelia určitého miesta či oblasti (obce, mestá, samosprávne kraje) či členovia komunít, združení a verejných či neverejných inštitúcií diskutovať a rozhodovať o využití časti rozpočtu resp. o jeho výdajovej alebo príjmovej stránke.

Ide o nástroj zapojenia verejnosti do procesu rozhodovania cez formu tvorby konkrétnych projektov, ich výber, voľbu a následný monitoring.

Participatívny rozpočet mesta Krásna nad Kysucou na rok 2019 umožňuje obyvateľom navrhnúť pridelenie časti výdavkov z rozpočtu mesta na základe navrhnutých projektov obyvateľov mesta.

Mesto Krásno nad Kysucou ako jedno z mála miest Žilinského samosprávneho kraja schválilo participatívny rozpočet, v rámci ktorého chceme zapojiť najširšiu verejnosť k spolurozhodovaniu o prioritách mesta, prípadne iniciovať rôzne skupiny obyvateľov, aby sa mohli uchádzať o financie z rozpočtu mesta na jednotlivé akcie. Cieľom tohto programu je podpora riešenia potrieb jednotlivých komunít v rámci životného prostredia, športu, kultúry a ďalších oblastiach.

Mesto sa snaží o vytvorenie podmienok na zapojenie verejnosti do rozhodovacieho procesu a formou podrobných projektov sa môžu uchádzať jednotlivé skupiny obyvateľov o finančnú podporu pri realizácii týchto projektov. Objem celkovo finančných prostriedkov je 5000€.

Predkladanie projektov v termíne od 15 . apríla 2019 do 31. mája 2019 v elektronickej forme na email: info@mestokrasno.sk.

Podrobné informácie o štatúte participatívneho rozpočtu mesta Krásno nad Kysucou na rok 2019 nájdete v prílohe na stiahnutie.

Prílohy na stiahnutie