Bezplatné verejné korčuľovanie pre obyvateľov mesta


Mesto Krásno nad Kysucou a hokejová MM aréna pozývajú občanom mesta Krásno nad Kysucou na bezplatné verejné korčuľovanie každú stredu od 01. novembra do 31. decembra 2019, v čase od 15:30hod. – 16:30hod. Stačí, ak sa pri vstupe preukážete občianskym preukazom, kartičkou poistenca, alebo iným akceptovateľným dokladom, na ktorom je uvedená Vaša adresa trvalého bydliska.

Upozornenie: dňa 25. 12. 2019 - Prvý sviatok vianočný sa verejné korčuľovanie neuskutoční!

Počas verejného korčuľovania bude na ľadovej ploche zabezpečený dozor a zdravotná služba. Možnosť požičania korčuli na mieste.

Veríme, že si s radosťou nájdete cestu na “krásňanský“ zimný štadión.

Bezplatné korčuľovanie Krásno nad Kysucou