Adventné zastupiteľstvo 2019

Dňa 4. decembra sa uskutočnilo posledné tohtoročné rokovanie mestského zastupiteľstva, ktoré sa nieslo vo vianočnej atmosfére vďaka vystúpeniu detského folklórneho súboru Sedmohlások pod vedením pani PaedDr. M. Kováčikovej.

Detičky zavinšovali a zaspievali vianočné koledy a tak spríjemnili primátorovi mesta, zástupcovi a prítomným poslancom predvianočné rokovanie. Všetci zúčastnení boli obdarovaní milým darčekom od detí a tie si na oplátku vyslúžili veľký potlesk.

Poďakovanie vyjadrila aj vedúca súboru primátorovi mesta za prejavenú pomoc v uplynulom roku. Som šťastný, že naše deti s radosťou reprezentujú naše mesto a tešia sa na každé jedno predstavenie“, uviedol primátor Jozef Grapa.

Vystúpenie detského folklórneho súboru pozitívne ovplyvnilo rokovanie mestského zastupiteľstva, ktoré sa nieslo v pokojnom duchu a v predvianočnej atmosfére, o čom svedčí aj komunikácia pri schvaľovaní rozpočtu mesta na rok 2020 a v ďalších bodoch programu.

Galéria k článku